Area Manager (AM)

AM je poseban status u Waze-u, koji ti omogućava uređivanje unapred definisane oblasti (ili više njih), uz sve privilegije. Ukoliko si na level-u 1 ili 2, sa odobrenjem AM statusa, prelaziš na level 3 u Map Editor-u.

Osim podrazumevanog uređivanja mape, Area Manager ima dužnost da pomaže ostalim urednicima iz odabranog regiona, između ostalog, i time što rešava probleme na mapi (automatski detektovane i prijavljene od strane ostalih Wazer-a), upućuje nove urednike na pravila i “trikove” pri uređivanju i slično.

Ukoliko želiš da postaneš Area Manager, potrebno je da popuniš sledeći obrazac i neko od članova LC (Local Champs) grupe će ti odobriti, ili odbiti zahtev: